Pomaly ďalej zájdeš…

s Nekomentované

…ale rýchlejší študujú za menej.  😉

Také je naše heslo jesennej akcie pre študentov, ktorí sú rozhodnutí zažiť TEN SVOJ rok na strednej škole v zahraničí a zvládnu celý “prihlasovaco-administratívno-výberový proces” v čase od 1.11. do 20.12.2016. Rozhodli sme sa totiž PRIDELIŤ ŠTIPENDIUM vo výške 200,- EUR prvým desiatim študentom, ktorí splnia kritéria YFU výmenného študenta vrátane administratívnej časti.

Čo to všetko ZAHŔŇA?slimak

  1. rezervovať si miesto a zaplatiť poplatok 120,- EUR
  2. vytvoriť si kompletný profil v databáze File Flow
  3. podpísať zmluvu a zaplatiť dohodnutú sumu za program
  4. zúčastniť sa výberového konania/stretnutia v YFU Slovensko (a prejsť ním!)
  5. absolvovať jazykový test (ak ho daný program vyžaduje) a dosiahnuť požadované hodnoty (napr. do USA, Austrálie, Francúzska a pod.)

….a toto všetko do 20.12.2016 (vrátane). Následne bude poplatok za program ZNÍŽENÝ o sumu 200,- EUR (písomným Dodatkom k zmluve). Tak ak ste doteraz len premýšľali, tak ZRÝCHLITE KONAJTE…môže to byť napríklad vreckové na dva mesiace vo vysnívanej krajine! info@yfu.sk

Zanechať komentár