YFU a ľudské práva? – áno, ide nám o lepšiu budúcnosť!

s Nekomentované

Viete koľko je ľudských práv a či ich máme od narodenia? Môže to byť pravda, že k propagácii Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN, výrazne pomohla Eleanor Roosveltová? Dajú sa ľudské práva a slobody odobrať?….

…vitajte na 18. ročníku Olympiády ľudských práv (OĽP). Táto unikátna súťaž, do ktorej sú zapojené stovky stredných škôl, učiteľov a hlavne študentov už viac ako 18 rokov (pred oficiálnymi kolami OĽP bolo niekoľko pilotných) nám dáva príležitosť zistiť viac o tom prečo sú ľudské práva také dôležité a prečo ich musíme nielen teoreticky ovládať ale prakticky žiť. Ide totiž o veľa – o to, čo nás robí ľuďmi. Ide o našu dôstojnosť.

OĽP je naozaj výnimočným podujatím – do celoslovenského kola sa prebojuje presne 64 najlepších z najlepších, ktorí musia napísať esej na jednu z vopred vybraných tém (hodnotia sa víťazi v každej téme), riešiť modelové situácie, obhajovať svoje práce. Trojdňové zápolenie sprevádza bohatý program: workshopy s významnými predstaviteľmi ľudsko-právnych organizácií, štátnych a medzinárodných inštitúcií; príspevky od ľudí z praxe či z akademickej obce. Tri dni sa majú stredoškolskí študenti možnosť stretnúť a diskutovať s mnohými ľuďmi, ktorí sa ľudským právam venujú. Záštitu nad podujatím prevzal Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Informačná kancelária OSN UNIS Viedeň medzi významnými hosťami bola Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistad či zástupcovia Európskej komisie na Slovensku.

O dôležitosti témy a podujatia vypovedá video-pozdrav prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý týmto spôsobom pozdravil všetkých účastníkov OĽP (video-pozdrav, mnoho informácií, listinu víťazov, program a pod. nájdete tu: http://www.olp.sk/).

A tento rok sa YFU Slovensko stalo hrdým partnerom 18. Ročníka Olympiády ľudských práv. Vyhlásili sme pilotný ročník YFU video súťaže „Poď na Slovensko!“ – predstavenie našej krajiny svojim rovesníkom ako miesta, ktoré stojí za to spoznať a ktoré nám má čo dať. Do súťaže sa mohol zapojiť ktorýkoľvek účastník OĽP (školského či krajského kola, bývalí absolventi…) a natočiť na danú tému krátke video. Víťazom sa stal Richard N. Ch. Schindler – čím odštartoval, veríme že dlhú tradíciu nového – trochu odľahčeného, spôsobu spracovania témy ľudských práv a to nielen slovom ale aj obrazom. Jeho víťazné video si môžete pozrieť tu: http://bit.ly/yfuslovensko

prečo sa spojili YFU Slovensko s Olympiádou ľudských práv? Lebo naša medzinárodná sieť Youth for understanding verí tomu, že i vďaka výmenným kultúrnym pobytom v rôznych krajinách sveta (v našej sieti ich je viac ako 50) dokážeme budovať celosvetový medzi-kultúrny rešpekt, vzájomné porozumenie rozličných národov a že sa vlastne týmto spôsobom prakticky vzdelávame k demokratickému svetoobčianstvu. Že aj vďaka zážitkom, ktoré nikde inde ako na výmennom pobyte v inej kultúre nezískate,  budú mladí ľudia vedieť lepšie využívať svoje schopnosti a znalosti vo svoj ale hlavne v prospech okolia. Získate nadhľad, vypestujete si citlivosť na jednostranné, xenofóbne a nepriateľské nazeranie na problémy dnešného sveta. Dokážeme lepšie zvládnuť „inakosť“ tohto sveta a spolu ju prerobiť na „mnohorakosť“.  Preto je YFU úzko spojené s ľudskými právami.

No a odpovede na otázky z úvodu sú: okolo 30, áno máme, je to pravda a nie – nedajú sa odobrať

Zanechať komentár