Na ceste do Clintonu

s Nekomentované

Od momentu, keď som sa rozhodla pre štúdium v USA, som bola plná rôznych očakávaní. Jeden z mojich cieľov – asi tak ako každého budúceho výmenného študenta – bolo najmä sa zdokonaliť v angličtine a spoznať inú kultúru. Mohla som si čítať príspevky bývalých výmenných študentov na internete, absolvovať semináre, ale ani zďaleka som si neuvedomovala, ako ma tento rok ovplyvní, a čo všetko prinesie do môjho života.
Nachádzam sa v malom mestečku Clinton, Michigan na severe USA. Moja hostiteľská rodina je jedna z tých mladších. Majú dvoch malých synov, ktorí mi ihneď prirástli k srdcu. Dalo by sa povedať, že s hostiteľskými rodičmi mám viac kamarátsky vzťah než rodičovský. Možno je to tým nízkym, len 14 ročným vekovým rozdielom.

Máme približne rovnaký pohľad na veci a dokážeme dospieť ku kompromisom, čo je jedna z hlavných vecí, ktorú som sa tu naučila. Nevnímať len svoje potreby, ale brať do úvahy aj iných!
Prišla som sem ako 17-ročné dievča, ktoré si myslelo, že dovŕšením 18-tky sa stane dospelou, čo je ale veľký omyl. Až tu si človek uvedomí, že vek nemá s dospelosťou vôbec nič spoločné. Činy a uvažovanie nás robí dospelými. Stal sa zo mňa samostatný jedinec, ktorý sa dokáže o seba postarať bez pomoci iných a čo viac, postarať sa aj o mladších bratov. Prekonala som jazykovú bariéru a cestovanie osamote pre mňa tiež už nie je žiadny problém.
Je to úplne úžasný pocit, rozumieť ľuďom v cudzom jazyku, pozrieť si film bez titulkov či napísať viac-stranovú esej v angličtine. Síce žijem s hostiteľskou rodinou, ale to nemení nič na tom, že som sama za seba plne zodpovedná. Musím uvažovať dopredu a zhodnotiť, čo je pre mňa správne a čo nie. To isté platí aj pri financiách či v škole. Výmenný rok mi priniesol veľa zážitkov a príležitostí spoznať nových ľudí. Prichádzate do prostredia, kde vás nikto nepozná a musíte si vybudovať svoje “renomé”. Nikto nevie, kto ste boli na Slovensku, máte čistý štít. Podstatné je, ako vás vnímajú teraz. Naučila som sa nebáť sa komunikovať s úplne cudzími ľuďmi a byť sebavedomejšia.
V škole som sa snažila vybrať si z tých ťažších predmetov (ako sú napríklad fyzika, chémia, dejepis či ekonomika) a to preto, aby som získala čo najrozmanitejšiu slovnú zásobu a nielen hovorovú angličtinu. Už teraz vidím na sebe veľký progres.
Toto všetko, čo som spomenula a ešte viac ma formuje v dospelého človeka, prehodnocujem priority a spoznávam svoje reakcie, charakter a osobnosť v situáciách, v ktorých by som si samú seba ani nevedela predstaviť. Tento rok mi otvára dvere do nového života.

Barbora

Zanechať komentár