YES 2019

s Nekomentované

YES (Young Europeans’s Seminar) je najväčší seminár, ktorý YFU organizuje pre svojich študentov, ktorí sú z Európy a strávili svoj výmenný rok v Európe. Každý rok sa odohráva koncom júna v Werbellinsee v Nemecku a trvá 5 dní. Každoročne sa na ňom zúčastní približne 500 študentov a 100 dobrovoľníkov. Seminár má vždy inú tému, ktorou sa organizátori snažia rozvíriť diskusiu o aktuálnych otázkach a situáciách, ktoré sa týkajú Európy a celého sveta.  Tento rok bola vybraná téma „Breaking through walls“ a skladbou tohto roku bola „Whatever it takes“ od Imagine Dragons. Hlavný význam YES-u je poskytnúť študentom, ktorý sa vracajú zo svojho výmenného roku priestor a čas pripraviť sa na návrat domov a uzavrieť svoj výmenný pobyt. YES je taká prestupná stanica, študenti na neho prichádzajú zo svojich hosťovských krajín a po jeho konci sa vracajú po roku domov. Majú možnosť stretnúť svojich kamarátov z hosťovských krajín, ale aj tých zo svojej domovskej krajiny, spoznať nových ľudí a vymeniť si svoje pocity, zážitky a kultúry. 

Na YESe sa toho deje veľa. Pri príchode dostane študent menovku, na ktorej má svoj osobný program, mapku, meno a krajinu v ktorej bol a z ktorej pochádza. Na YES-e platí pravidlo: bez menovky, žiadne jedlo a party. Takže sa počas YES-u stane kúskom vašej identity.

Každý deň sa začína v „pleanery hall“ kde boli tento rok daily shows a aj večerné show. Na večerné shows boli pozvaný rôzny ľudia, ktorý prednášali o tohtoročnej téme. Študenti sa dozvedeli potrebné informácie týkajúce sa organizácie, pozreli si videá a fotky z predošlých dní a veľa iného.

Po spoločnom začiatku dňa sa študenti rozdelili do skupín podľa domovských krajín a mali session s dobrovoľníkom z ich krajiny. Táto session bola postavená tak, aby pomohla študentom uvedomiť si, čím si počas roku prešli, ako ich to zmenilo a posunulo, to že ich rok sa skončil a teraz sa musia pripraviť na návrat domov. Práve tieto session slúžia na to aby sa študenti zverili so svojimi pocitmi, strachmi, dojmami a všetkým čo ich trápi v procese návratu domov. Následne nasledovali track sessions, na ktorých mali študenti možnosť naučiť sa niečo nové. Tento rok bola možnosť vybrať si medzi týmito track:  aktivizmus, umenie, technológie a debata. Všetky tieto semináre boli venované téme celého YESu a snažili sa naučiť študentov ako sa pomocou týchto aktivít môžu zbúrať steny v našej spoločnosti a našich životoch.

V posledný deň sa potom všetky semináre spojili a vytvorili spolu po skupinkách projekty, ktoré môže zbúrať steny v našej spoločnosti. Na YESe nesmeli pravdaže chýbať aj voľno časové aktivity rôzneho druhu a večerná zábava v zóne Loundge. 

 

V ďalšom článku sa budete môcť dočítať, čo si myslia o YES-e naši študenti a dobrovoľníci.

Zanechať komentár