Prečo sa stať hostiteľskou rodinou?

 • Ako hostiteľská rodina naviažete kontakt s odlišnou kultúrou
 • Hneď po príjazde študenta do rodiny sa zapojí do spoločného života a obohatí Vám chvíle u Vás doma
 • Ako hostiteľská rodina sa dozviete veľa aj o sebe (veľa vecí, ktoré nám pripadajú bežné, tak sú veľmi prekvapivé pre zahraničných študentov)
 • Vytvoríte si pevný vzťah so študentom
 • Hostiteľské rodiny zažijú pocit, že mohli výrazne ovplyvniť život študenta

Slovensko = polievka + Kofola + pekný život + hokej + pekné dievčatá!” Počuť niečo takéto od nášho študenta, ktorého sme prijali na rok do rodiny, nás úplne odzbrojilo.
Slovenská rodina hosťujúca študenta z Argentíny 

water-fight-442257_1920

 

Podmienky pre hostiteľskú rodinu:

 • Ochota prijať študenta bez nároku na finančnú odmenu
 • V rodine žijú minimálne dve osoby v príbuzenskom vzťahu
 • Študent má k dispozícií vlastnú posteľ a pracovný stôl (samostatná izba nie je podmienkou)
 • Poskytnúť študentovi ubytovanie a stravu počas celého študijného pobytu študenta

Čo zabezpečuje študentovi YFU?

 • Umiestnenie na slovenskej strednej škole
 • Zdravotné a úrazové poistenie
 • Podporu zo strany YFU
 • Účasť na prípravných seminároch YFU
 • Preplatenie dopravných nákladov spojených s akciami YFU

Krok za krokom

Prečítajte si stručný popis priebehu zapojenia rodiny do hostiteľského programu YFU Slovensko. Ďalšie otázky a odpovede nájdete v sekcii stránky: Otázky a odpovede – Hostiteľské rodiny.

Rodina sa rozhodne stať hostiteľskou rodinou študentovi po dobu 6 alebo 10 mesiacov. Všetci členovia rodiny sú pripravený na prijatie študenta, a zároveň sú si vedomí, že prijatie študenta je dobrovolné a študent má svoje vreckové.
Vyplníte buď formulár hostiteľskej rodiny alebo predbežnú prihlášku
Každá hostiteľská rodina pred prijatím študenta absolvuje návštevu pracovníkmi alebo dobrovoľníkmi YFU Slovensko. Je to príležitosť pre osobné zoznámenie sa rodiny s programom a s YFU.
Škola sa musí nachádzať v blízkosti bydliska rodiny. YFU zabezpečuje umiestnenie do školy.
Hostiteľská rodina má na výber, či chce prijať do svojej rodiny študenta alebo študentku. Tak isto si môže vybrať z akej krajiny by študent mal byť, ale nie je to preferenciou výberu. Je možné, že si rodina bude vyberať z viacerých profilov študentov, alebo sa nechá prekvapiť a YFU sa postará o najlepšiu zhodu.
Akonáhle sa dohodneme o prijatí študenta do danej rodiny, rodina bude oboznámená písomne a obdrží príručku pre hostiteľské rodiny a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú príchodu študenta.
Zahraniční študenti prichádzajú na Slovensko v polovici augusta. Hneď po príchode absolvujú 3/4 dnňový seminár, ktorý organizuje YFU a po skončení seminára, študenti absolvujú jazykový kurz slovenčiny, ktorý trvá 5 dní. Príjazd študenta do rodiny je tým pádom koncom Augusta. Rodina bude informovaná dostatočne vopred o príchode študenta.
Každá hostiteľská rodina a študent má tútora. Kontaktná osoba je dobrovoľník, ktorý ma skúsenosti s YFU buď ako zahraničný študent alebo ako hostiteľská rodina. Kontaktná osoba s Vami komunikuje v priebehu roka a je k dispozícií pri riešení prípadných problémov.
Každý študent je poistený a poistenie pokrýva náklady spojené s ošetrením pri ochorení alebo pri úraze.
YFU spolu s hostiteľskou rodinou vybaví prihlásenie zahraničného študenta na úrad a vybaví mu povolenie na prechodný pobyt na Slovensku.
V priebehu roka organizujeme pre študentov niekoľko seminárov a stretnutí. Na týchto udalostiach sa študenti môžu stretnúť s ostatnými zahraničnými študentami a vymeniť si svoje skúsenosti z pobytu. Aj pre hostiteľské rodiny organizujeme stretnutia kde si môžu vymeniť svoje skúsenosti a prípadne aj poradiť ako konať v daných situáciach.