Stať sa hostiteľskou rodinou je vhodné pre tých, ktorí majú chuť spoznať kultúru inej krajiny. Podeliť sa o tradície a zvyky, tak isto prijať zahraničného študenta za člena rodiny na dobu vopred dohodnutú – spravidla jeden školský rok. Prijatie zahraničného študenta je veľkým zážitkom pre celú rodinu, priateľstvá, ktoré vzniknú pretrvávajú často dlhé roky po návrate študenta domov. Zahraničný študent je prínosom medzikultúrneho spolužitia, tolerancie a komunikácie.
Študenti prichádzajú na Slovensko s tým aby sa naučili slovenský jazyk a plnohodnotne sa zapojili do života na Slovensku. Študenti navštevujú slovenskú strednú školu a komunikujú v slovenčine, prípadne angličtine nielen v škole, ale aj v hostiteľskej rodine. Samozrejme, že je možné sa dohodnúť so študentom, že budú niekedy komunikovať v rodnom jazyku, ale cieľom je aby od začiatku používali slovenčinu, aby sa čím skôr naučil komunikovať v cudzom jazyku.
Samozrejme, študenta je dôležité zapojiť čo najskôr do slovenského jazyka a používať slovenčinu. Už počas krátkej doby si študent osvojí základné slovíčka nutné pre komunikáciu. Tak isto zistíte, že používať gestá počas komunikácie sa stane jej základom a objavíte, že gestikulácoiu sa ešte viac zblížite a upevníte si vzťah s novým členom rodiny.
Áno, môžete si vybrať študenta podľa veku a pohlavia. My sa pokúsime nájsť vhodného študenta, aby vyhovoval rodine i študentovi, nielen podľa týchto preferencíi, ale hlavne podľa koníčkov.
Študenta môže prijať akákoľvek rodina, v ktorej žijú minimálne dvaja členovia rodiny. Študent m
usí mať zabezpečenú vlastnú posteľ a pracovný stôl. Samostatná izba nie je podmienkou.
Áno, ale podmienkou je, že v domácnosti žijú minimálne dve osoby a to manželia.
V takom prípade Vám pomôže kontaktné osoba (tútor), ktorá s Vami bude v spojení. Pokúsi sa s Vami spoločne vyriešiť problém, mnohokrát problémy vznikajú len nedorozumením. Keď zistíme, že študent je skutočne povahovo s Vašou rodinou nezlúčiteľný, bude umiestnený do inej rodiny.
Študentovi poskytujete ubytovanie, stravu a rodinné zázemie. Jeho rodičia mu platia výdavky spojené so školou, dopravou, oblečením a zábavou. 
Zodpovednosť za študenta nesú naďalej rodičia a YFU. YFU nesie zodpovednosť konkrétne na zabezpečenie bezpečia a dôstojných podmienok pre život študenta. Zodpovednosť hostiteľskej rodiny je poskytnúť YFU skutočné informácie o sebe a akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť život študenta (sťahovanie, stratenie zamestnania, rozvod v rodine,…).
Každý študent má dohodnuté komplexné zdravotné poistenie, ktoré je zabezpečené na celú dobu študijného pobytu. Poistenie pokrýva náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou aj v prípade úrazu, hospitalizácie alebo operácie.
Študenti sú povinní navštevovať školu rovnako ako aj slovenskí študenti. Umiestnenie na strednej škole zabezpečuje YFU SK. Hostiteľská rodina avšak môže doporučiť strednú školu v blízkosti ich bydliska, aby študent aj hostiteľskí súrodenci navštevovali rovnakú školu.
Študent sa stáva novým členom rodiny a tým pádom získava rovnaké pravidlá a povinosti ako vaše deti alebo ostatní členovia rodiny. Hneď od začiatku je možné si stanoviť pravidlá. Vieme, že každá krajina má iné zvyky a je iba doporučením si prejsť so študentom pravidlá – jedlo, večierka, kamaráti, povinnosti, atď.
Študenti odchádzajú po skončení školského roka alebo polroka. Lúčenie je veľmi ťažké a po roku spoločného spolužitia Vám oddíde člen rodiny, na ktorého Vám zostane veľa spomienok. Určite ostanete v kontakte a pravdepodone pôjdete aj na dovolenku za svojim študentom a študent bude navštevovať vás – svoju rodinu.