Staňte sa hostiteľskou rodinou

Hostiteľská rodina môže hosťovať študenta na 6 alebo 10 mesiacov a môže očakávať, že ich spolužitie sa stane plnohodnotným medzikultúrnym zážitkom.

Máte záujem sa stať hostiteľskou rodinou? Vyplňte formulár hostiteľskej rodiny a zašlite nám ho na email: info@yfu.sk alebo vyplňte predbežnú prihlášku hostiteľskej rodiny tu a my Vás budeme kontaktovať.

Predbežná prihláška pre hostiteľské rodiny
Ktoré cudzie jazyky ovládate?
Stačí vyplniť len ak ste zaškrtli možnosť, že ovládate iné jazyky od spomenutých.

Staňte sa hostiteľskou rodinou pre týchto študentov na školský rok 2016/17:

Momentálne hľadáme hostiteľské rodiny pre dve študentky:

Margit z Estónska a Josephine z Francúzska, ktoré sa rozhodli spoznať našu kultúru. Veľmi sa na ne tešíme a ich profily sem čoskoro pridáme.