V roku 2005 vznikla nezisková organizácia YFU Slovensko. V prvých rokoch existencie bolo veľkou podporou YFU Nemecko, s ktorým má YFU Slovensko nadštandardné vzťahy. Počas prvých dvoch rokov YFU Slovensko iba vysielalo slovenských študentov do zahraničia, v roku 2007 prvýkrát prijalo zahraničných študentov na Slovensku.

YFU tvoria aj jeden-dvaja zamestnanci, no predovšetkých dobrovoľníci a ich ochota pracovať na myšlienke, ktorej veria a ktorú chcú dávať ďalej. Medzi dobrovoľníkov nepatria len administratívno – organizační spolupracovníci, ale aj hostiteľské rodiny a tútori, bez ktorých podpory by YFU nikdy nemohlo fungovať.

Študijno-kultúrna výmena

YFU nie je klasickou organizáciou podporujúcou len populárne „štúdium v zahraničí“, chceme predovšetkým študentom ponúknuť kultúrno–vzdelávací pobyt, podporený seminármi a workshopmi, vzdelávaním aj v oblasti kultúrny a histórie a snažíme sa študentom ukázať pohľad z viacerých strán.

Poslanie YFU

Urob zo sveta svoj domov. Poslaním YFU je rozvíjať medzikultúrne porozumenie, vzájomnú úctu a sociálnu zodpovednosť prostredníctvom študijných výmenných pobytov pre mládež, rodiny a komunity.

Originálne znenie:

Make the world your home. YFU advances intercultural understanding, mutual respect, and social responsibility through educational exchanges for youth, families, and communities.

10647653_952815528065573_1235579865_n

… dobrovoľníčky Miška, Baška, Iva

 

Jana P. Zimanová
– riaditeľka organizácie

Gabriela Dunajčíková
– Interim National Director

Zuzana Kernová
– stážistka

 

Hodnoty YFU

YFU sa snaží prebudiť vášeň pre celoživotné vzdelávanie, čo predstavuje cestu k napĺňaniu nášho poslania. Podporujeme účastníkov a absolventov programu v tom, aby využívali svoje schopnosti a znalosti vo svoj prospech i prospech okolia.
Dobrovoľníctvo je jadrom YFU, je postavené na záujme jednotlivcov a rodín, ktorí venujú svoju energiu, skúsenosti a empatiu k sprostredkovaniu prospechu pre každého jedinca v programe YFU.
V YFU si vážime jedinečnosť každého účastníka a ku každému pristupujeme s láskavosťou, dôstojnosťou a úctou. Naši dobrovoľníci a pracovníci sú tu pre vás – ak ide o prípravu, podporu, vypočutie, poradenstvo, riešenie úloh, či vzájomných vzťahov.
Ceníme si rozdiely medzi ľuďmi a národmi a podľa toho aj komunikujeme s cieľom prispieť k väčšiemu mieru na svete. Snažíme sa budovať stále väčšiu a väčšiu základňu účastníkov, ktorí v sebe túto rozmanitosť prechovávajú.
YFU poskytuje študijné výmenné pobyty na základe najvyšších štandardov kvality a transparentnosti.
 Pri každodennej komunikácii máme na zreteli:

  • dobro každého jedinca, ktorý je zapojený do činnosti YFU
,
  • ekonomickú stabilitu všetkých partnerov YFU
,
  • spoluprácu v oblasti medzinárodnej solidarity
,
  • národné organizácie YFU spolupracujú ako jedna sieť vzájomne prepojených partnerov usilujúcich sa o posilnenie celosvetovej spolupráce, vzájomnej podpory a dôvery.

Ako funguje spolupráca YFU s ostatnými krajinami?

YFU Slovensko je súčasťou celosvetovej siete YFU. Pracujeme všetci podľa rovnakých štandardov kvality a s veľmi podobným programom. Tak, ako je pre nás dôležitý vzťah so študentami, rodičmi a školami, tak je pre nás rovnako dôležitý interný vzťah k partnerom. My zverujeme do rúk partnera našich slovenských študentov, partneri zverujú svojich študentov nám. Komunikácia a jasné pravidlá sú pre YFU veľmi dôležité aj v oblasti internej.

Zastrešujúcou organizáciou všetkých organizácií YFU vo svete je Medzinárodný sekretariát so sídlom vo Washingtone D.C. v USA. Koordinuje činnosti na medzinárodnej úrovni, organizuje medzinárodné konferencie, spravuje YFU intranet a koordinuje činnosť všetkých organizácií.

V Európe pôsobí v Bruseli organizácia EEE (European Educational Exchanges), ktorá zastrešuje medzinárodné aktivity YFU na európskej úrovni, lobbing a pripomienkovanie zákonov týkajúcich sa legislatívy EU ohľadom výmenných študijných programov, sleduje výzvy EU a organizuje európsku konferenciu YFU.

Kontakt

Nezisková organizácia (vchod približne v strede Karpatskej ulice – trošku vyššie smerom k tunelu)

YFU Slovensko
Karpatská 15
811 05 Bratislava I

e-mail : info@yfu.sk
telefón : +420 222 211 950

Sídlo a fakturačné údaje
Šancová 61
831 04 Bratislava III.
IČO: 45 736 375
DIČ: 20 23 33 43 35

Registračný úrad: Obvodný úrad Bratislava
Online register neziskových organizácií: http://portal.ives.sk/registre/startrno.do

Napíšte nám