Francúzsko

Socha slobody, dominanta New Yorku, bola vyrobená vo Francúzsku a darovali ju Američanom v roku 1886. Vyrába sa tu viac ako 350 rôznych druhov syra. V každom meste v krajine  je ulica Victora Huga a nachádza sa tu až 29 pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Po Rusku a Ukrajine je svojou rozlohou tretia najväčšia európska krajina. Niet divu, že Francúzsko je najobľúbenejšou turistickou destináciou na svete s 80-miliónmi cudzincov ročne.

Popis programu:

 • Svetadiel: Európa
 • Krajina: Francúzsko
 • Partnerská organizácia: YFU Francúzsko
 • Odjazd na pobyt: august 2018
 • Jazykové znalosti: Študent by mal ovládať základy francúzskeho jazyka na komunikatívnej úrovni. Počas výberového konania, študent musí absolvovať online test, DELF alebo TEF a dosiahnuť minimálnu úroveň A1 a viac Zodpovedá to úrovni 2 rokov francúzštiny v škole.
 • Škola: Francúzsky školský systém je pomerne časovo náročný – vyučovanie trvá (kvôli obedňajšej prestávke) do 16tej až 17tej hodiny poobede, takže počas týždňa nie je veľa voľného času. Hlavne ak študent do školy dochádza.
 • YFU Francúzsko ponúka aj možnosť umiestnenia na súkromnej strednej škole – cena za takúto školu sa pohybuje do 1 400€ (závisí do konkrétnej školy) a platí sa zvlášť (nie je v poplatku za program). O tejto možnosti je študent informovaný vždy vopred.

Program zahŕňa:

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu 3x denne)
 • Umiestnenie na strednej škole – výučba prebieha vo francúzskom jazyku
 • Doprava zo SR do hostiteľskej krajiny a naspäť
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár vo Francúzsku
 • Polročný seminár vo Francúzsku (len v prípade ročného pobytu)
 • Podpora organizácie YFU SK a YFU Francúzsko počas celého pobytu
 • Predodjazdový seminár vo Francúzsku
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Seminár YES (Young European′s seminar) v Berlíne
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • V programe nie je zahrnuté mesačné vreckové (okolo 175€).
 • V prípade dochádzania do školy je treba rátať s cestovnými nákladmi. So školou sú spojené ešte dodatočné náklady na učebnice, pomôcky, výlety, exkurzie a pod. – podľa konkrétnej školy.
 • YFU Francúzsko ponúka počas roka niekoľko výletov organizovaných dobrovoľníkmi, za ktoré sa zvlášť platí– výlety nie sú povinné
 • Viac detailov o programe vo Francúzsku nájdete na: www.yfu.fr.
 • Typy pobytov: ročný pobyt / polročný pobyt
 • Poplatok: 7 200 € / 6 500 €
 • Prihlášky do: 15.03.2018
 • Vek: od 15 do 17 rokov

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov