Japonsko

Čo vás napadne pri tejto krajine? Krajina vychádzajúceho slnka? Kimono, karate, sushi či robotické zvieratá….?

Ak v tejto krajine strávite nejaký ten čas zistíte, že Japonsko je tou správnou zmesou histórie a modernej kultúry – tradičnej monarchie (áno, Japonsko má naozaj kráľa – teda cisára), hypermoderných dopravných prostriedkov, maličkých dediniek v riedko-obývaných častiach krajiny a davov ľudí v obrovskom Tokiu (len tam žije viac ako 13,5 mil. obyvateľov). Krajina, ktorú tvorí viac ako 6 tisíc ostrovov,  s bohatou kultúrou tak odlišnou od tej našej určite stojí za to, aby si ju spoznal práve ty!

Popis programu:

 • Svetadiel: Ázia
 • Krajina: Japonsko
 • Partnerská organizácia: YFU Japonsko
 • Odjazd na pobyt: marec 2020
 • Jazykové znalosti: Študent musí ovládať anglický jazyk na komunikatívnej úrovni. Japončinu nie je potrebné ovládať, no študent musí mať silnú motiváciu sa ju počas pobytu učiť. Súčasťou programu je korešpondenčný kurz japončiny vedený metódou „YFU_Kumon“ počas pobytu v Japonsku. V každom prípade však odporúčame si ešte nájsť jazykový kurz pred odchodom na pobyt – uľahčí to začiatky v rodine a na škole.
 • Škola: V Japonsku školský rok začína v apríli – preto je začiatok programu  koncom marca. Do poplatku za program je zahrnutá hlavná časť uniformy (na všetkých školách je uniforma povinná). Ponožky, topánky, veci na telesnú výchovu a nepovinné doplnky si už študent musí uhradiť sám. Po nástupe do školy, si študent hradí ešte niektoré dodatočné náklady ako sú školské krúžky, výlety, exkurzie – ak také škola ponúka. V cene programu sú už však zahrnuté náklady na dochádzanie do/zo školy.

Špecifikum:

 • Japonsko je veľmi hierarchicky usporiadanou krajinou – dospelí sú vždy autoritami a prejavuje sa im úcta. Hlavou rodiny je väčšinou jej najstarší člen alebo otec rodiny, hoci v praxi ju riadi vždy matka. Možno však budete prekvapení koľko japonských rodín žije „západným“ životným štýlom. Systematickosť a hierarchia je zaužívaná aj v japonskom školskom systéme.
 • Letenka sa kupuje zvlášť – možnosť zabezpečenia cez našu organizáciu alebo osobitne.

Program zahŕňa:

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu podľa mietsnych zvyklostí 3x denne)
 • Umiestnenie na strednej škole – výučba prebieha v japonskom jazyku
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár v Japonsku v trvaní 5 dní (realizuje sa v Tokiu)
 • Polročný seminár v Japonsku (len v prípade ročného pobytu)
 • Predodjazdový seminár v Japonsku
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Podporu organizácie YFU SK a YFU Japonsko počas celého pobytu
 • Základnú uniformu (bez nepovinných doplnkov)
 • Náklady na dochádzanie do/zo školy
 • Kontaktnú/podpornú osobu – tzv. tútora počas celého pobytu v krajine
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • Mesačné vreckové nie je zahrnuté v poplatku za program – odporúčame vreckové vo výške približne ¥ 15,000.
 • Viac detailov o programe v Japonsku nájdete tu: http://yfu.or.jp/
 • Typy pobytov: ročný pobyt / polročný pobyt
 • Poplatok: 7 900 € + letenka / 5 900 € + letenka
 • Prihlášky do: 1.10.2019
 • Vek: v čase príchodu od 15 do 17 rokov

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov