Nórsko

Nórske porekadlo “ut på tur, aldri sur” hovorí, že túra v prírode z vás spoľahlivo vyženie hnev aj stres. Držia sa ho takmer všetci.

Ak nemáte radi pohyb, do Nórska nejazdite. Športuje tam takmer každý. Je to krajina, kde sa vraj ľudia rodia s bežkami na nohách a milujú svoju neuveriteľnú prírodu (fjordy, ľadovce, nekonečné lesy…), v ktorej športujú i relaxujú. Nórsko sa pýši  vysokou životnou úrovňou a jedným z najzdravších národov v Európe… Nórsko čaká v školskom roku 2019/2020 práve na teba!

Popis programu:

Svetadiel: Európa

Krajina: Nórsko

Partnerská organizácia: YFU Nórsko

Odlet na pobyt: približne 15. august 2020

Jazykové znalosti: Študent musí ovládať anglický jazyk na úrovni stredne pokročilý (intermediate). Znalosť nórskeho jazyka sa nevyžaduje, no očakáva sa, že študent vyvinie úsilie aby sa ho v čo najkratšom čase po príchode naučil. Niektoré školy ponúkajú študentom možnosť navštevovať kurzy nórskeho jazyka zadarmo.

Škola: Nórske školstvo je na vysokej úrovni. Školy študentov plne rešpektujú a ich prípravu na vyučovanie, či samotné učenie sa, ponechávajú na ich rozhodnutí – študenti sa tam učia pre seba, nie pre učiteľov. Prístup učiteľov k študentom je neformálny, ani si nevykajú. Od výmenného študenta sa tam očakáva aktívna účasť na vyučovaní, absolvovanie testov/písomiek, zabezpečenie si potrebných pomôcok a aj snaha socializovať sa v rámci triedy. Preto je potrebné aby sa výmenný študent zúčastňoval aj školských aktivít mimo vyučovania. Minimálny počet hodín je 25/týždeň a na školách sa používa laptop a je potrebné si ho se sebou do Nórska priniesť.

Program zahŕňa: 

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu 3x denne podľa zvyklostí krajiny)
 • Umiestnenie na strednej škole gymnaziálneho typu
 • Doprava zo SR do hostiteľskej krajiny a naspäť
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár v Nórsku
 • Polročný seminár v Nórsku  (trojdňový)
 • Regionálny predodjazdový seminár (1 deň) v Nórsku
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Podpora organizácie YFU SK a YFU Nórsko počas celého pobytu
 • Seminár YES (European′s seminar) vBerlíne
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • V programe nie je zahrnuté mesačné cestovné do školy a späť (zvykne sa pohybovať vo výške od 30 – 130,-€).
 • V programe nie je zahrnuté mesačné vreckové (odporúčame vo výške 250 – 300,- €).
 • Počas pobytu dobrovoľníci YFU Nórsko zvyčajne organizujú výlet s prenocovaním vo vlastnoručne postavenom iglú a v spolupráci s YFU Švédsko sa koná výlet do Laponska. O možnosti účasti, cene a pod. informuje YFU Nórsko výmenného študenta počas pobytu.
 • Typy pobytov: ročný / polročný
 • Poplatok: 8 800 € / 8 500 €
 • Vek: v čase príchodu od 15 do 18 rokov
 • Prihlášky do: 15.03.2020

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov