Nový Zéland

Nový Zéland je krajinou, ktorej celá jedna tretina územia je chráneným národným parkom, kde na 1 obyvateľa pripadá 7 ovečiek a kde stretneš kopu “laid back” ľudí, od ktorých sa naučíš neriešiť hlúposti a tešiť sa z maličkostí! A čo tak túra po vrchole sopky? Alebo: chceš stretnúť úplne cudzieho človeka, ktorý sa na teba na ulici usmeje a zaželá ti pekný deň? Na Novom Zélande je všetko možné.

Ak máš záujem spoznať čaro mnohých kultúr na jednom mieste a splniť si svoj sen u protinožcov, si tu správne. Výmenné kultúrne pobyty na Novom Zélande a/alebo Austrálii sú síce rozdelené, no v praxi fungujú spolu. Takže buď sa prihlásiš do programu a necháš to na náhodu, do ktorej krajiny v skutočnosti poletíš (polročný pobyt a krátkodobý pobyt s najväčšou pravdepodobnosťou stráviš na Novom Zélande) alebo si za extra poplatok môžeš zvoliť kombináciu programu – polovica na N. Zélande, polovica v Austrálii alebo si ešte môžeš vybrať presnú krajinu pobytu.

Popis programu:

 • Svetadiel: Austrália a Oceánia
 • Krajina: Nový Zéland
 • Partnerská organizácia: YFU Nový Zéland (s hlavným manažmentom v Austrálii)
 • Odjazd na pobyt: júl 2019 (polročný alebo ročný pobyt)
 • Jazykové znalosti: Študent musí ovládať anglický jazyk na komunikatívnej úrovni. Na požiadanie YFU Nový Zéland musia študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium v Austrálii, pred vycestovaním absolvovať jazykový test (ELTiS) a splniť minimálnu hranicu 220 bodov. Nie je to však automatické, no ak je študent požiadaný, musí test absolvovať.
 • Škola: Na Novom Zélande sú študenti umiestňovaní na štátne školy. Po nástupe do školy, si študent bude musieť uhradiť ešte niektoré dodatočné náklady: na uniformu a za školské učebnice/pracovné zošity (väčšina škôl má povinnú uniformu, cena sa dá znížiť “secondhandovým” nákupom) – spolu do 600 NZD, školský poplatok – je to veľmi individuálne podľa konkrétnej školy (od 100 do 900 NZD), školské aktivity ako výlety, exkurzie a na niektorých školách si študent hradí voliteľné predmety, ktoré sú náročné na vybavenie (do 500 NZD celkovo).

Špecifikum:

 • Študenti sú do krajín (či Nový Zéland či Austrália) umiestňovaní náhodne – podľa hostiteľskej rodiny. Môžeš si však za administratívny poplatok 1 200 EUR  (stanovený YFU N. Zéland) vybrať preferenčnú krajinu, do ktorej budeš následne umiestnený.
 • Možné si je v prípade ročného programu krajiny skombinovať – polovica pobytu v jednej a druhá polovica v druhej krajine. V tom prípade sa pripláca 5 500,- EUR pričom v cene je aj letenka medzi krajinami, náklady s vybavením víz a splnením vízových podmienok do druhej krajiny, umiestnenie na škole a v rodine v druhej krajine.
 • POZOR! Možnosť krátkodobého pobytu na tzv. trimester – viac informácií žiadajte na info@yfu.sk

Program zahŕňa:

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu 3x denne podľa zvyklostí krajiny/rodiny)
 • Umiestnenie na strednej škole – výučba prebieha v anglickom jazyku
 • Doprava zo SR do hostiteľskej krajiny a naspäť
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár v Austrálii resp. na Novom Zélande
 • Polročný seminár v Austrálii/na Novom Zélande (len v prípade ročného pobytu)
 • Predodjazdový seminár v Austrálii/na Novom Zélande
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Podpora organizácie YFU SK a YFU Austrália/Nový Zéland počas celého pobytu
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • Mesačné vreckové nie je zahrnuté v poplatku za program – odporúčame vreckové vo výške našich 250 – 300 €.
 • Možnosť zúčastniť sa výletov organizovaných YFU Austrália/N. Zéland (cena 500-900 NZD) –  výlety nie sú povinné.
 • Viac detailov o programe v Austrálii nájdete na: http://www.yfu.com.au/yfuaustralia/index.html a o Novom Zélande na: http://www.yfu.co.nz/
 • Typy pobytov: ročný pobyt / polročný pobyt
 • Poplatok: 11 600€ / 10 100€
 • Prihlášky do: 1.2.2019
 • Vek: v čase príchodu od 15 do 18 rokov

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov