Paraguaj

Jedna z dvoch vnútrozemských krajín Južnej Ameriky (druhá je Bolívia) ktorej absenciu prístupu k oceánu nahrádza druhá najväčšia rieka Južnej Ameriky – Paraná, či rieka Paraguay pretekajúca stredom štátu. Táto rieka rozdeľuje krajinu na dve časti – východ je typický trávnatými kopcovitými územiami tzv. pampami, západná časť je menej osídlená a rovinatá s bažinami  Ekonomika krajiny patrí k jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich v danom regióne a tiež ide o jednu z najbezpečnejších juhoamerických krajín. Hoci sa nám v porovnaní s obrovskými susediacimi štátmi zdá byť malinkou krajinou – Slovensko by sa do nej zmestilo viac ako 6x!

Popis programu:

Svetadiel: Južná Amerika

Krajina: Paraguaj

Partnerská organizácia: YFU Paraguaj

Odlet na pobyt: približne 5. júla 2019

Jazykové znalosti: Študent musí ovládať anglický jazyk na úrovni stredne pokročilý (intermediate) a znalosť španielčiny je veľkou výhodou (no nie podmienkou). V krajine sú dva oficiálne jazyky: španielčina a tzv. jazyk Guaraní. Oba jazyky sa reálne používajú a tiež sa používa ich mix tzv. jopara. Tým, že s nimi každý študent prichádza do kontaktu denno-denne (vrátane školy), naučí sa ich oba.

Škola: Školský systém je odlišný od európskeho. Študenti sú umiestňovaní na súkromných školách – školné je zahrnuté v poplatku za program. Keby išlo o výnimočne drahú súkromnú školu – YFU Paraguay informuje rodičov dopredu a umiestní na nej študenta, len ak súhlasia a zaplatia extra poplatky.

Špecifikum:

 • Letenka sa kupuje zvlášť – možnosť zabezpečenia cez našu organizáciu alebo osobitne.
 • Momentálne máme možnosť prideliť štipendium vo výške 400,- EUR pre prvých dvoch študentov!
 • Súčasťou programu je aj jazykový kurz španielčiny.
 • YFU Paraguay ponúka 3 rozdielne programy: tradičný program pre študentov stredných škôl s umiestnením v hostiteľskej rodine, dobrovoľnícky program počas ktorého záujemca (vek musí byť 18+) býva v hostiteľskej rodine, no “pracuje” – pomáha v niektorej dobrovoľníckej organizácii podľa svojho záujmu alebo kombináciu týchto dvoch programov = štúdium na strednej škole počas prvého polroku a pomoc tam kde to je naozaj potrebné v druhom.

Program zahŕňa: 

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu 3x denne podľa zvyklostí krajiny)
 • Umiestnenie na súkromnej strednej škole gymnaziálneho typu (poplatok je zahrnutý v cene programu)
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár v Paraguaji
 • Polročný seminár v Paraguaji
 • Regionálny predodjazdový seminár v Paraguaji
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Podpora organizácie YFU SK a YFU Paraguay počas celého pobytu
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • V programe nie je zahrnuté mesačné vreckové (odporúčame vo výške 150,- €/mesačne).
 • Tiež je potrebné rátať s nákladmi na uniformu, na dochádzanie do školy (ak je treba), na školské knihy, na krúžky, školské exkurzie a pod
 • Počas pobytu dobrovoľníci YFU Paraguay organizujú množstvo zaujímavých výletov (organizovaných väčšinou agentúrami, no špeciálne pre študentov). Zoznam dostanú študenti mailom po príchode do krajiny a tiež je súčasťou tzv. Welcome letter, ktorý dostanú študenti vopred.
 • Typy pobytov: ročný pobyt / polročný pobyt
 • Poplatok: 6 900 € / 6 500 € + letenka
 • Prihlášky do: 30.03.2018
 • Vek: v čase príchodu od 15 do 18 rokov

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov