Taliansko

Možno si ho už navštívil ako turista počas rodinnej dovolenky a vykúpal sa v jednom zo štyroch morí, ktoré ho obmývajú. Možno si mal možnosť vyliezť na jednu z jej troch aktívnych sopiek Etnu, Vezuv, či Stromboli. My ti ponúkame možnosť spoznať Taliansko bližšie a objaviť tajomstvo spokojného života jeho večne usmiatych a veselých obyvateľov. Absolvuj s nami kultúrno-výmenný pobyt v Taliansku!

Popis programu:

 • Svetadiel: Európa
 • Krajina: Taliansko
 • Partnerská organizácia: YFU Taliansko
 • Odjazd na pobyt: január 2020, august 2020 (v prípade potreby absolvovania jazykového kurzu), september 2020 – bez potreby kurzu
 • Jazykové znalosti: Nie je nutná znalosť jazyka avšak v prípade nulovej taliančiny, alebo veľmi slabej, je nevyhnutné absolvovať jazykový kurz organizovaný YFU Taliansko. Pozor! V tom prípade sa za jazykový kurz pripláca 850€ (vrátane ubytovania, stravy, intenzívnej jazykovej prípravy a študijných materiálov) a kurz je povinný.  Študent by mal ovládať základy komunikácie v anglickom jazyku.
 • Škola: Výuka prebieha v talianskom jazyku a očakáva sa snaha študenta ho zvládnuť čím skôr. Školy môžu byť štátne, cirkevné alebo súkromné.

Špecifikum:

 • Možnosť špecializácie v prípade výberu ročného programu:
 1. IB School – študenti, ktorí navštevujú takúto medzinárodnú školu na Slovensku, môžu v štúdiu pokračovať aj v Taliansku. V tomto prípade výuka prebieha v anglickom jazyku. Cena opäť závisí od konkrétnej školy a pohybuje sa od 7.000 do 20.000€ a nie je zahrnutá v cene výmenného pobytu (platí sa zvlášť).
 2. Umelecký program – je tu možnosť štúdia na strednej škole Liceo Artistico (výtvarné umenie), Liceo Coreutico (tanečná choreografie) alebo Liceo Musicale (hudba). Je to špecializované gymnázium, ktoré okrem klasických predmetov má polovicu predmetov zamerané na hudbu alebo výtvarné umenie. Nie je potrebné dosahovať vysokú úroveň (zaradenie do kurzov sa rieši na mieste podľa potreby študenta), no je potrebný silný záujem o danú oblasť (špecializáciu). Cena za tento program je + 600€ a nie je zahrnutá v cene výmenného pobytu (platí sa zvlášť).
 3. Catering – štúdium zamerané na turizmus. Študuje sa na škole Liceo Alberghiero a úspešný úspešný uchádzač musí mať záujem o danú oblasť. Cena za tento program je + 600€ a nie je zahrnutá v cene výmenného pobytu (platí sa zvlášť).
 4. Vedecký program – uchádzač so silným záujmom o aerodynamiku alebo iné vedecké odbory sa môže prihlásiť na program s danou špecializáciou. Je potrebné sa vopred informovať o možnosti umiestnenia v YFU IT a po individuálnom zhodnotení je študent umiestnený buď na Liceo Scientifico alebo na Liceo aeronautico. Cena za tento program je + 500€ (štúdium aeronautiky 1.600€) a nie je zahrnutá v cene výmenného pobytu (platí sa zvlášť).

Program zahŕňa:

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu 3x denne podľa zviklosti v rodine a v krajine)
 • Umiestnenie na strednej škole – výučba prebieha v talianskom jazyku
 • Doprava zo SR do hostiteľskej krajiny a naspäť
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár v Taliansku
 • Polročný seminár v Taliansku (len v prípade ročného pobytu)
 • Predodjazdový seminár v Taliansku
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Podpora organizácie YFU SK a YFU Taliansko počas celého pobytu
 • Seminár YES (Young European′s seminar) v Berlíne
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • Mesačné vreckové nie je zahrnuté v poplatku za program – odporúčame vreckové vo výške 200€.
 • Taktiež sa v prípade ročného pobytu musí platiť za zahlásenie sa na prechodný pobyt cca 120€.
 • Možnosť zúčastniť sa výletov organizovaných YFU Taliansko –  výlety nie sú povinné.
 • Viac detailov o programe v Taliansku nájdete na: www.yfu.it
 • Typy pobytov: ročný pobyt / polročný pobyt / krátkodobý pobyt (ročný pobyt je možný aj so zameraním na nejakú tému)
 • Poplatok: 7 300 € / 6 300 € / 3 800 € + poplatok za špecializáciu
 • Prihlášky do: 31.03.2020
 • Vek: v čase príchodu od 15 do 18 rokov

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov