USA

Chceli by ste spoznať najúžasnejšiu krajinu sveta? Takto označujú USA študenti, ktorí zažili výmenný pobyt v Spojených štátoch. V programe je zahrnutých všetkých 51 štátov USA.  Študijný pobyt v USA je jedinečným zážitkom pre slovenských stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí by radi spoznali život v tejto krajine. V USA spoznáte veľa nových ľudí, postavíte sa na vlastné nohy a naučíte sa veľa o sebe samom.  Ako výmenní študenti zažijete rok alebo polrok (či leto) v USA, ktoré sa stane skúsenosťou vášho života!

 • Poznámka YFU: rodina je základom bežného amerického života a výmenných študentov prijímajú pretože o nich majú skutočný záujem. Budete mať možnosť s nimi zažiť americké sviatky ako Thanksgiving alebo Vianoce či pravidelné návštevy kostola, ktoré sú v USA spoločenskou udalosťou. Určite budete mať možnosť spoznať aj ďalších členov rodiny, možno aj z iného štátu.

Popis programu:

 • Svetadiel: Severná Amerika
 • Krajina: Spojené Štáty Americké
 • Partnerská organizácia: YFU USA
 • Odjazd na pobyt: august-september 2019
 • Jazykové znalosti: anglický jazyk – podmienkou je úspešné absolvovanie jazykového testu (ELTiS test). Testy sa robia na Slovensku (poplatok za ne je zahrnutý v celkovom poplatku za program). Znalosť jazyka musí byť na úrovni stredne pokročilý.
 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine: Študenti sú umiestňovaní po celej krajine – spravidla v menších mestách, prímestských oblastiach a dedinách. Letný program sa naopak realizuje vo veľkých mestách. Umiestnenie v konkrétnom štáte či meste podľa požiadaviek študenta YFU negarantuje.
 • Škola: V USA sú dva typy škôl – súkromné a verejné školy. Školné na súkromnej škole nie je zahrnuté v programovom poplatku. O možnosti štúdia na súkromnej škole – YFU informuje vopred. Niektoré súkromné školy vyžadujú pred prijatím štúdia absolvovať online interview cez Skype – hlavne aby sa ubezpečili, že študent zvládne štúdium a že ho škola bude baviť.
 • K prijatiu na školu sú dôležité školské výsledky – študent nesmie mať zlé akademické výsledky z hlavných predmetov (matematika, biológia, dejepis, angl. jazyk, slovenský jazyk) za posledné 4 polroky.
 • Za športové krúžky a podobné aktivity na školách sa častokrát platí ešte zvlášť (cena sa pohybuje medzi 100-300 USD – podľa náročnosti krúžku na zabezpečenie a konkrétnej školy).

Špecifikum:

 • Je možné si za extra poplatok 1.000 EUR vybrať konkrétny štát, v ktorom chce byť študent umiestnený. Poplatok je službou naviac = NIE je zahrnutý v poplatku za program.

Program zahŕňa:

 • Umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine (rodina zabezpečí ubytovanie a stravu 3x denne podľa zvyklostí v krajine a rodine)
 • Umiestnenie na štátnej strednej škole gymnaziálneho typu – výučba prebieha v angličtine (umiestnenie na súkromnej škole a s tým spojené extra poplatky sú konzultované vopred )
 • Doprava zo SR do hostiteľskej krajiny (a späť). So zabezpečením asistencie na “hlavných” prestupových letiskách.
 • Predodjazdový seminár v SR
 • Popríjazdový seminár v USA
 • Polročný seminár v USA (len v prípade ročného pobytu)
 • Predodjazdový seminár v USA
 • Popríjazdový seminár v SR
 • Podpora organizácie YFU SK a YFU USA počas celého pobytu
 • Zdravotné a úrazové poistenie, plus poistenie voči škodám spôsobeným tretím osobám – počas celej doby zaradenia v programe.

Doplňujúce informácie:

 • Mesačné vreckové nie je zahrnuté v poplatku za program – odporúčame vreckové vo výške 200€ (250 USD)
 • Ceny YFU výletov po USA sa pohybujú vo výške od 700€ do 1900€ – výlety nie sú povinné.
 • Viac detailov o programe v USA nájdete na: http://yfuusa.org/ 

————————————————————————————————————————————————

Krátkodobý program sa realizuje výlučne vo Washingtone D.C. a cena je (s letenkou) 4.000 EUR. Možnosť nastúpiť na program je v januári alebo v júli. V cene je okrem letenky zahrnuté poistenie, transport z/na letisko vo Washingtone D.C., umiestnenie v hostiteľskej rodine (počet študentov v rodine ja spravidla 1-2), strava podľa zvyklostí krajiny a rodiny, MHD (Metro), náklady na exkurzie organizované YFU USA (okrem dobrovoľných víkendových akcií), doobednajšie lekcie anglického jazyka, podpora YFU USA počas pobytu a pomoc YFU Slovensko, prípravné stretnutie na Slovensku a tiež uvítacia a rozlúčková “párty” v USA. Čo NIE JE zahrnuté v cene programu je vreckové (odporúčané je cca 300 USD na celý pobyt)

Je možnosť si vybrať z 3 tém:

 1. Americký jazyk a kultúra – zameranie na doobednajšie lekcie jazyka, návštevy inštitúcií typických pre americkú kultúru vrátanie zapojenia sa do dobrovoľníckej činnosti.
 2. Politika a dabata – pre študentov s vyššou úrovňou angličtiny, keďže doobednajšie lekcie jazyka sú zamerané na rozvíjanie diskusných zručností. Poobednajšie aktivity sú zamerané na pochopenie a spoznanie fungovania americkej spoločnosti a politického systému.
 3. STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – jazykové lekcie sú zamerané na slovnú zásobu a konverzačné zručnosti potrebné v prípade štúdia v oblasti STEM. Pozor! Za túto tému sa platí extra poplatok 500 EUR kvôli nákladom na exkurzie a získavanie skúseností v teréne.

Ku programu je možnosť si pridať 3-dňové predĺženie na návštevu College (nižšej vysokej školy) vo Washingtone D.C. Cena je 1.000 EUR a zahŕňa ubytovanie v rodine, stravu, poistenie, cestovanie do kampusov, stretnutia s pedagógmi, študentmi a pracovníkmi danej školy. Snaha je stretnutia zamerať individuálne na potreby konkrétneho študenta. Poplatok sa v prípade záujmu platí zvlášť.

 • Typy pobytov: ročný pobyt / polročný pobyt / krátkodobý pobyt vo Washingtone DC
 • Poplatok: 11 800 € / 11 300 € / 4 000 €
 • Prihlášky do: 15.03.2019
 • Vek v čase príchodu od 15 do 18 rokov / 18-24 rokov VŠ

Prihlásiť sa

Skúsenosti študentov