Prečo ísť na pobyt do zahraničia s YFU?

 • YFU je nezisková organizácia s vyše 60-ročnou tradíciou, založená v USA po druhej svetovej vojne v roku 1951. Zakladateľka YFU Rachel Andresen bola za prácu s mládežou v rámci YFU nominovaná v roku 1973 na Nobelovu cenu mieru.
 • YFU spolupracuje len so svojimi pobočkami po celom svete, ktoré musia spĺňať podmienky kvality (Basic standards).
 • YFU pre teba organizuje užitočné semináre pred odjazdom, počas pobytu i po jeho ukončení.
 • YFU organizuje prípravný seminár aj pre rodičov.
 • YFU stojí pri tebe – v prípade akýchkoľvek problémov počas pobytu môžeš kontaktovať YFU.
 • YFU ponúka absolventom výmenných pobytov možnosť ďalšej spolupráce – dobrovoľníctvo.

Prehľad aktuálnych partnerských krajín nájdeš nielen na našej webovej stránke, ale aj na www.yfu.org.

Zdá sa Ti rok či polrok preč z domu príliš veľa? Chcel by si aj tak spoznať svet? Dones si svet priamo domov a staň sa hostiteľským súrodencom novej sestre či bratovi hoci aj z úplne iného kúta sveta! Viac v časti Hostiteľská rodina – informácie pre hostiteľských súrodencov.

Ja som pôvodne plánoval ísť do USA, ale kvôli obmedzenému počtu študentov, ktorí mohli byť vyslaní do tejto krajiny, som sa rozhodol ísť niekam inam. Skončil som v Juhoafrickej republike a aj keď to znie divoko – mal som skvelý rok. Osamostatnil som sa a moja angličtina sa rapídne zlepšila. Vyskúšal som si úplne iný život – keďže na Slovensku žijem v meste bol som prekvapený umiestnením na farme. Rozhodne by som nič nemenil a určite by som si ho zopakoval!

Martin (17r.), Banská Bystrica

 

 1. umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine
 2. umiestnenie na strednej škole akademického (gymnaziálneho) typu
 3. asistencia na letisku
-komplexné cestovné poistenie (poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny)
 4. potrebné dokumenty k vybaveniu víz
 5. cestovné náklady do/z hostiteľskej krajiny
 6. podporu študenta, hostiteľskej rodiny a slovenských rodičov
 7. zabezpečenie prepravy v prípade zmeny hostiteľskej rodiny
 8. kontaktnú osobu v krajine pobytu (tútor)
 9. prípravné semináre a stretnutia študentov na Slovensku a v krajine vycestovania
 10. prípravný seminár pre rodičov
 11. núdzovú telefónnu linku
 1. mesačné vreckové
 2. vízové poplatky
 3. očkovania
 4. poplatky za školské pomôcky (školská uniforma, učebnice, písacie potreby, atď.)
 5. náklady na záľuby, záujmové krúžky a pod.
 6. YFU výlety
 7. jazykové kurzy (ak nie je uvedené inak)

Ako sa prihlásiť

 • Všeobecné predpoklady

Študijný pobyt v zahraničí môže YFU zabezpečiť študentom, ktorí v čase odchodu do zahraničia dosiahnu minimálny vek 15 rokov a maximálny vek 18 rokov (študent nesmie dovŕšiť vek 18 rokov pred dňom vycestovania). Vekové podmienky sú závislé od predpisov jednotlivých krajín. Uchádzači musia byť schopní zvládnuť psychickú i telesnú záťaž. Tvoje študijné výsledky by mali byť čo najlepšie, aspoň na priemernej úrovni.

 • Predbežný formulár výmenného študenta

Predtým ako obdržíš prihlasovacie údaje k online prihláške, poprosíme ťa vyplniť tento predbežný formulár výmenného študenta. Poprosíme ťa zvoliť si dve krajiny, v ktorých by si chcel stráviť študijný pobyt. Táto informácia je potrebná, ak by náhodou krajina prvej voľby bola obsadená inými študentami, potom ti automaticky ponúkneme možnosť vycestovať do krajiny tvojej druhej voľby.

Po vyplnení formulára, v kancelárii obdržíme informáciu, že máme uchádzača o pobyt a môžeme sa dohodnúť na termíne stretnutia, telefonáte, e-mailom poslať podrobnejšie informácie atď.

 • Rezervácia študijného miesta

Ide o predbežné rezervovanie študijného miesta v konkrétnej krajine (nie dve krajiny, takže už si musíš byť istý kam chceš vycestovať!) a za konkrétnu cenu. Od tejto chvíle je miesto obsadené len pre teba a my už začíname komunikovať s partnerom v zahraničí o podmienkach vycestovania. S tým sú však spojené administratívne náklady, preto sa za rezerváciu študijného miesta platí poplatok 120,- Eur. Miesto sa považuje za rezervované po zaplatení a pripísaní poplatku na náš účet.

 • Elektronická prihláška

Študenti vyplňujú online prihlášku. Ak ju máš záujem vyplniť, je potrebné splniť predchádzajúce kroky a my ti s radosťou poskytneme prístupové údaje. Prihlášky musia byť vyplnené do stanoveného termínu, ktorý je uvedený v podkladoch, resp. o ktorom ťa budeme informovať.

 • Výberové konanie

Po vyplnení predbežnej prihlášky ťa pozveme na výberové konanie, pri ktorom kladieme dôraz na osobný dojem z každého uchádzača. Preto (ak je to len trochu možné) pozývame všetkých študentov, ktorí splnili formálne požiadavky na výberový pohovor – skupinové interview. Sú na ňom prítomní viacerí spolupracovníci YFU Slovensko a dobrovoľníci, aby hodnotenie študentov bolo čo najobjektívnejšie. Študenti sa o výsledku výberového konania dozvedia do dvoch dní písomne, a to i v prípade, že neuspeli. Ide pri ňom hlavne o to, aby sme sa spoznali a overili si, či je výmenný pobyt vhodný presne pre teba.

 • Jazykové znalosti

YFU nepožaduje od študentov dokonalé znalosti cudzieho jazyka krajiny, v ktorej má študent záujem stráviť školský rok. Jedným z cieľov študijného pobytu je sa v cudzom jazyku zdokonaliť.

Spravidla stačia znalosti jazyka, ktoré nadobudnete počas štúdia na Slovensku. Je dôležité, aby sa študenti dokázali dorozumieť o základných veciach v hostiteľskej rodine a v škole, aby dokázali jednoducho popísať svoje myšlienky a potreby. Niektoré krajiny však vyžadujú istú úroveň znalosti jazyka (hlavne anglického, nemeckého či základy francúzskeho), preto súčasťou výberového konania môžu byť aj štandardizované jazykové testy zamerané na porozumenie. Presné informácie týkajúce sa vybranej krajiny ti veľmi radi poskytneme na požiadanie.

Väčšina študentov sa po príchode do hostiteľskej krajiny a rodiny veľmi rýchlo zdokonalí v cudzom jazyku a to aj v prípade zložitejších jazykov. Každodenná komunikácia v rodine a v škole je pravou cestou k zvládnutiu cudzieho jazyka bez väčších problémov.  Okrem toho ti bude tvoja hostiteľská rodina, spolužiaci či učitelia pomáhať, aby si sa čo najrýchlejšie cítil ako doma.

 • Podpis zmluvy

Zmluvu podpisuje riaditeľ (jeho zástupca) YFU Slovensko, rodičia a študent. Zmluvu je možné podpísať hneď po prijatí študenta do programu – po úspešnom absolvovaní výberového konania, vždy sa dá individuálne dohodnúť (napr. v prípade veľkej vzdialenosti, aby si nemusel cestovať viackrát vybavíme “papiere” a výberové konanie spojíme s jazykovým testom). Zmluvu dostaneš vopred, aby si ju mohli rodičia dôkladne preštudovať.

Po podpísaní zmluvy sa stávaš oficiálne výmenným študentom YFU Slovensko!

Priebeh programu

Pred odjazdom na pobyt je každý študent povinný absolvovať predodjazdový seminár, kde sa výmenní študenti oboznámia s priebehom a organizáciou pobytu, a tak isto sa dozvedia detailné informácie o hostiteľskej krajine.

 • informácie o hostiteľskej rodine
  • študenti obdržia informácie o umiestnení v období od mája do augusta
 • semináre a aktivity YFU počas pobytu
  • študent nezažije len prípravné semináre na Slovensku, ale aj v zahraničí – patrí k dôležitému medzinárodnému štandardu a odlišuje YFU od iných organizácií. YFU je celosvetová organizácia.
  • popríjazdový seminár –  hneď po príchode sa stretneš s ostatnými výmennými študentmi a budeš oboznámený o detailoch pobytu v danej krajine
  • polročný seminár alebo stretnutie výmenných študentov v danej krajine – zameraný na hodnotenie priebehu pobytu
  • predodjazdový seminár v danej krajine pred príchodom naspäť na Slovensko
 • dobrovoľníctvo
  • skúsenosti nadobudnuté počas výmenného pobytu nekončia návratom domov, vzdelávací proces môže pokračovať s YFU aj po návrate a to formou dobrovoľníctva, čo je najdôležitejšou činnosťou organizácie
  • dobrovoľníci sa môžu stať hostiteľskou rodinou, pripravujú ďalšie generácie na pobyty v zahraničí, zúčastňujú sa na rôznych školeniach  a v neposlednom rade sa podieľajú na riadení organizácie