Poistenie študentov

Počas študijného pobytu študenti prerušia štúdium na slovenskej strednej škole (opakujú ročník alebo po návrate na Slovensko urobia rozdielové skúšky a v štúdiu pokračujú) a získavajú štatút výmenného študenta. YFU Slovensko im na celú dĺžku pobytu zabezpečí poistenie.

Poistenie je rozdelené do 3 kategórii:

Študenti cestujúci do USA: Poistenie Fairmont (viac info pošleme na požiadanie)
Študenti cestujúci do sveta a Európy: Poistenie Dr.Walter/Allianz (viac info tu)
Študenti cestujúci do Nemecka: Poistenie Hanse Merkur (viac info pošleme na požiadanie)

Pravidlá programu

Základné pravidlá programu:

 • Dodržiavanie zákonov hostiteľskej krajiny
 • Povinná školská dochádzka
 • Dodržiavanie pravidiel školy, rodiny
 • Dodržiavanie pokynov YFU hostiteľskej krajiny

Zakázané aktivity počas pobytu:

 • Zákaz riadenia motorových vozidiel
 • Zákaz konzumácie drog a alkoholu
 • Zákaz cestovania stopom
 • Zákaz otehotnenia/otcovstva
 • Zákaz samostatného a vopred neohláseného cestovania

Ciele študijného pobytu

 • nadobudnutie sebadôvery (schopnosť samostatne riešiť každodenné situácie)
 • ovládanie cudzieho jazyka (úroveň jazyka, ktorý sa študent učil len krátko, sa počas pobytu výrazne zlepší)
 • schopnosť komunikácie a nadviazanie kontaktov s cudzími ľuďmi a v cudzom prostredí
 • schopnosť uvedomenia si vlastných kvalít, možností vlastného zlepšenia a záujmov
 • schopnosť uvedomiť si hodnoty svojej krajiny a rodiny
 • schopnosť pozerať sa na dnešný svet z inej perspektívy
 • schopnosť uvedomiť si a rešpektovať kultúrne odlišnosti

Financovanie programu

Finančné prostriedky, ktoré ako rodičia investujete do študijného pobytu, odpovedajú výške nákladov spojených s fungovaním organizácie a priebehom pobytu.

Poplatok do európskych krajín sa skladá z:

 • 44% poplatok partnerskej organizácii, 19% administratíva YFU SK, 9% poistenie, 7% cestovné náklady, 8% prípravné semináre, 5% Young European Seminar, 4% Medzinárodné poplatky, 3% poplatky v rámci EÚ

graf1

Poplatok do USA sa skladá z:

 • 48% poplatok partnerskej organizácii, 16% administratíva YFU SK, 9% poistenie, 18% cestovné náklady, 6% prípravné semináre, 2% Medzinárodné poplatky, 1% oficiálne poplatky krajine

graf2

Zmluvy

Po prijatí do programu študent a rodičia podpisujú zmluvu o vycestovaní.

Zmluva obsahuje:

 • Pravidlá programu
 • Všeobecné podmienky
 • Prehlásenie rodičov
 • Konkrétnu krajinu kam študent cestuje
 • Financovanie programu
 • Umiestnenie v rodine
 • Storno podmienky

Zmluva neobsahuje:

 • Konkrétny región v danej krajine
 • Konkrétne umiestnenie (dedina, mesto, more/hory)
 • Akademickú úroveň školy

 

 

Bezpečnosť

Otázka bezpečnosti je prioritou pre všetky pobočky YFU. Hostiteľské rodiny sú dobrovoľnícke a ich motivácia stať sa rodinou pre zahraničného študenta je veľmi vysoká. Rodiny, aby sa stali hostiteľskými, sú povinné absolvovať osobný pohovor s YFU zástupcom a v niektorých krajinách je rodina povinná podať výpis z registra trestov. Všeobecné bezpečnostné situácie sa môžu odlišovať od našich v jednotlivých hostiteľských krajinách a preto je dôležité, aby sa študenti riadili pokynmi hostiteľskej rodiny a YFU v danej krajine.
Príkladové štúdie bezpečnosti:

 • Hostiteľská rodina v Argentíne nedovolí študentovi cestovať nočným autobusovým spojením po krajine alebo v meste. Študent je povinný toto opatrenie prijať, aj keď cesta nočným autobusom na Slovensku nie je žiadnym rizikom.
 • Študent v USA je pozvaný na veľkú párty svojich amerických spolužiakov a hostiteľská rodina nepustí študenta na oslavu, pretože nesúhlasí, aby študent išiel na párty, kde sa pije alkohol. Študent musí tento zákaz rešpektovať, pretože v USA konzumácia alkoholu u mládeže nie je vôbec tolerovaná.
 • Študent je chorý, môže to byť chrípka a na Slovensku častokrát neostane doma ale ide do školy, avšak v krajine ako je Nórsko študent ostáva doma. Študent je povinný toto rozhodnutie rešpektovať, pretože v iných krajinách pozerajú na dané ochorenie odlišne.

Kontakt s vašim dieťaťom počas roka

Odchádza vaša dcéra alebo syn na výmenný študijný pobyt? Aj počas komunikácie s deťmi je potrebné súhlasiť s pravidlami, aby študijný pobyt splnil všetky vzdelávacie aspekty. Komunikačné prostriedky môžu spôsobiť kopu nedorozumenia a môžu sa stať príčinou nedosiahnutia cieľov pobytu s YFU.

 1. Dôverujte organizácii YFU a pripravte sa na skutočnosť, že nebudete mať dieťa pod každodennou kontrolou.
 2. Udržujte priamu komunikáciu v minimálnej miere. Je dosť pravdepodobné, že hostiteľská rodina bude dohliadať na vášho syna/dcéru, aby nestrávili pri počítači príliš veľa času. Častá komunikácia s domovom odvádza pozornosť študenta od integrácie do novej kultúry.
 3. Dohodnite sa na dni a čase kedy budete s vaším dieťaťom komunikovať. Doporučujeme maximálne dva telefonáty mesačne. Príliš časté telefonovanie vyvoláva pocit samoty a smútku.
 4. Spojte sa s druhými rodičmi, ktorí tiež vyslali svoje deti na pobyt do zahraničia. YFU je v kontakte aj s rodičmi študentov, ktorí si programom už prešli. Vypočujte si ich príbeh a aj to, ako riešili odlúčenie. Potvrdia vám, že častá komunikácia s dieťaťom vaše obavy nerozptýli, ale ich skôr vyvolá.

Návšteva študenta počas študijného pobytu

Veľa rodičov chce spoznať miesto kde žije ich dieťa počas študijného pobytu. Návštevu študenta počas programu dôrazne neodporúčame. Návštevu je najlepšie uskutočniť po skončení programu, prípadne po dohode s YFU počas programu. Nikdy neplánujte návštevu v prvej polovici pobytu. Vaše dieťa, a tak isto aj vás, by to mohlo psychicky rozladiť, čo by mohlo viesť k predčasnému ukončeniu pobytu. Pre dosiahnutie cieľov programu je dôležité aby rodičia dokázali dodržať odstup od svojho dieťaťa. Následne sa presvedčíte, že dôvera, ktorú svojmu dieťaťu dáte, sa vráti v sebadôvere a skúsenostiach, ktoré vďaka tomu vaše dieťa získa.

Akonáhle vaše dieťa vycestuje do krajiny pobytu stáva sa účastníkom programu YFU. Aj keď študent úspešne prejde výberovým konaním, nie je možné posúdiť jeho predpoklady k absolvovaniu celého pobytu. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že študent zistí, že pobyt nie je pre neho a rozhodne sa program dobrovoľne ukončiť.

YFU síce v takomto prípade študenta podporuje aby pokračoval v pobyte, ale niekedy nie je možné rozhodnutie študenta ovplyvniť alebo zmeniť. V prípade takéhoto ukončenia, je dobré byť pre dieťa oporou aby študent nemal pocit zlyhania. YFU ponúka podporu aj študentom, ktorí sa vrátia z programu predčasne.

V prípade závažného porušenia pravidiel YFU môže dôjsť k vylúčeniu študenta z programu.

Závažné porušenie pravidiel je napríklad:

 • vykonanie trestného činu
 • otehotnenie/otcovstvo
 • vylúčenie zo školy
 • neschválená zmena rodiny
 • neschválené cestovanie
 • predaj alebo požívanie drog a alkoholu
 • opakované závažné porušovanie pravidiel YFU a hostiteľskej rodiny