Pre prihlásenie sa na pobyt je potrebné vyplniť online prihlášku. Po obdržaní vyplnenej online prihlášky sa YFU Slovensko spojí s uchádzačom, dohodnú si termín výberového konania a uchádzač obdrží prihlasovacie údaje k vyplneniu online prihlášky.
V prípade ak je voľné miesto na zvolený pobyt, je možné sa prihlásiť dodatočne aj po uzávierke. Kontaktujte nás na info@yfu.sk!
Do programu sa často hlásia študenti a spolužiaci, ktorí sa veľmi dobre poznajú, lenže YFU uprednostňuje, aby študenti neboli umiestnení na rovnaké miesto z dôvodu lepšej integrácie študenta v novej krajine.
Bohužiaľ v súčasnej dobe nie je možné vycestovať na pobyt do Veľkej Británie, avšak je možné si vybrať zo širokej ponuky krajín v rámci Európy a sveta. Z anglicky hovoriacich krajín je to USA, Austrália/N. Zéland či Juhoafrická republika. Niektoré krajiny ponúkajú aj bilingválny program.
V prípade študijného pobytu s YFU nie je väčšinou nutné ovládať jazyk danej krajiny. Vo väčšine krajín je na začiatku pobytu možné komunikovať po anglicky.  V španielsky hovoriacich krajinách vyžadujú znalosť španielskeho jazyka na začiatočníckej úrovni, tak isto francúzsky hovoriace krajiny vyžadujú určitú úroveň ovládania francúzskeho jazyka. Ostatné jazyky sa študent naučí počas pobytu. Zvláštnou kategóriou je Čína, kde sú potrebné základy jazyka.
Áno, s YFU je možné sa prihlásiť na niekoľko programov, ktoré sú zamerané na budúcnosť umelcov, kuchárov a športovcov. (Napríklad YFU Estónsko, Maďarsko, Belgicko, Litva, Srbsko, Bulharsko, Dánsko).
Bohužiaľ nie je možné sa prihlásiť na stredoškolský pobyt po maturite a po dovŕšení 18tich rokov, ale USA alebo Čile ponúkajú aj vysokoškolské programy.
Áno, YFU poskytuje polročné, trojmesačné a krátkodobé letné pobyty v niektorých krajinách. Stačí sa informovať kde 🙂
Bohužiaľ nie. YFU preferuje výber umiestnenia podľa hostiteľskej rodiny. Tak isto preferuje umiestnenie v menších mestách, s ktorými má YFU skúsenosti po stránke bezpečnosti.
Nie. Dátum odletu určuje organizácia YFU v hostiteľskej krajine. Začiatok programu začína so začiatkom školského roka v hostiteľskej krajine. Väčšinou sa cestuje v polovici augusta – začiatkom septembra.
Nie. Hostiteľská rodina si vyberá teba na základe tvojej prihlášky, koníčkov a tvojich preferencií.  Následne nám YFU hostiteľskej krajiny oznámi umiestnenie a my ti poskytneme kontaktné údaje na rodinu a spoločná cesta môže začať.
Áno. YFU je počas pobytu v intenzívnom kontakte s tebou aj s hostiteľskými rodinami. V prípade že sa objavia problémy, ktoré nie je možné vyriešiť po dohode alebo dohovore, má študent možnosť výmeny rodiny.
Nie. Pobyt je zorganizovaný tak, aby sa študenti čo najviac integrovali do života hostiteľskej rodiny a školy. Návrat domov by narušil túto integráciu.
V prípade, svadby alebo úmrtia člena najbližšej rodiny je možnosť vrátiť sa domov reálna.
Výučba v škole prebieha podľa systému vzdelávania v hostiteľskej krajine. Výmenní študenti sa stanú plnohodnotnými členmi triedy a školy. Výučba prebieha v reči danej krajiny. Od výmenného študenta sa očakáva aktívny prístup k štúdiu.
Áno. Školy môžu výmenných študentov známkovať. V niektorých krajinách dokonca školy kladú dôraz na prospech študenta. Na záver výmenného pobytu študenti obdržia vysvedčenie alebo certifikát o absolvovaní štúdia.
Výmenný študent si môže vyberať z rovnakej ponuky predmetov ako jeho spolužiaci v hostiteľskej krajine.
Výmenný študent môže byť od začiatku pobytu známkovaný rovnako ako miestny spolužiaci. Platí to pre študentov v krajine kde je požadovaná začiatočnícka znalosť jazyka.
Na hostiteľskú rodinu, na kontaktnú osobu (tútora) v danej krajine, alebo aj na organizáciu YFU v danej krajine. K dispozícií je aj nonstop telefónna linka pre urgentné prípady. Pre slovenských rodičov je k dispozícii slovenská pobočka YFU počas celej doby pobytu.
To YFU nemôže garantovať. Ak sa študent s hostiteľskou školou dohodne, môže na nej zmaturovať. Školy o takejto možnosti rozhodujú počas školského roka, keď je študent na programe.
Cieľom pobytu je čo najlepšie sa začleniť do spoločnosti v hostiteľskej krajine. Návšteva z domova by mohla tento cieľ výrazne narušiť alebo prinajlepšom spomaliť. Z tohto dôvodu nie sú povolené návštevy do zahraničia. Vo výnimočných prípadoch je možné uskutočniť návštevu v posledných týždňoch pobytu.

Väčšina študentov po návrate absolvuje rozdielové skúšky a môže tak pokračovať v štúdiu so svojou triedou, ktorú na rok opustili. Podmienky zaradenia študenta späť do slovenskej školy určuje riaditeľ školy. Je dobré dohodnúť si podmienky ešte pred odjazdom na pobyt! Časté podmienky škôl na uznanie pobytu:

  • potvrdenie o absolvovaní určitých predmetov v stanovenom rozsahu,
  • potvrdenie o klasifikácii študenta v zahraničí (vysvedčenie so známkovým, nie slovným hodnotením študenta),
  • diferenčné skúšky z určitých predmetov (takmer vždy zo slovenského jazyka a literatúry, často zo všetkých maturitných predmetov študenta, zriedkavejšie aj z ostatných alebo vybraných predmetov).