Predodjazdový seminár (seminár na Slovensku) PDO

Štvordňové stretnutie všetkých YFU študentov, ktorí odchádzajú na svoj výmenný pobyt v danom roku. V prípade odjazdu na pobyt v januári – marci (polročný pobyt resp. pobyt v krajine, v ktorej sa školský rok začína inak ako u nás, na Slovensku) ide o jedno až dvojdňové stretnutie.

Počas seminára naši dobrovoľníci z radov bývalých výmenných študentov oboznámia účastníkov seminára s priebehom a organizáciou výmenného kultúrneho pobytu a budúci výmenní študenti tu získajú detailné informácie o hostiteľskej krajine. Dôležitou časťou seminára je vzájomné spoznanie sa, super atmosféra a kopec zábavy! Tento seminár je povinný pre všetkých študentov.

Paralelne s týmto seminárom (počas jeho posledných dvoch dní) prebieha stretnutie/seminár pre rodičov, ktorých tiež podrobne oboznamujeme s priebehom pobytu. Na seminár pozývame všetkých rodičov a ide o veľmi užitočné stretnutie.

Video z predodjazdového seminára 2016 si môžete pozrieť tu.

Popríjazdový seminár (kultúrna orientácia v zahraničí) CO

Čaká na študentov v krajine ich výberu – je realizovaný rôznymi formami (môže byť organizovaný hneď po príjazde alebo neskôr – podobne ako predodjazdový seminár; ako regionálne alebo celoštátne stretnutie…) a jeho cieľom je pomôcť výmenným študentom aklimatizovať sa v danej krajine. A samozrejme spoznať ostatných výmenných študentov  🙂

Polročný seminár (v zahraničí) MYO

Je zameraný na hodnotenie kultúrno-výmenného pobytu – opäť môže mať rôznu formu a trvanie, no v každej krajine je cieľom zhodnotiť ako sa pobyt vyvíja, vychytať prípadné problémy, znovu sa stretnúť a zažiť niečo výnimočné. Často krát sa počas neho komunikuje už v jazyku danej krajiny.

Článok o polročných seminároch v rôznych krajinách si prečítate tu.

Predodjazodvý seminár (uzavriete pobytu v zahraničí) 

Pred tým, ako sa vrátia domov sa ešte raz stretnú všetci výmenný študenti v tej-ktorej krajine aby spolu uzavreli rok v danej krajine, pripravili sa na príchod domov, vymenili si skúsenosti a vôbec boli opäť raz spolu.

Popríjazdový seminár (seminár na Slovensku) PAO

Týždeň-dva po návrate domov sa ešte raz všetci stretneme na chate na Slovensku. Uzavrieme, vyhodnotíme rok, veľa sa spolu nasmejeme možno si aj poplačeme a hlavne sa bavíme sa, varíme si, športujeme…a vlastne robíme všetko čo nám počasie, miesto a nálada dovolia. Ide o posledný „veľký“ seminár, na ktorom sa stretávame všetci – študenti, predstavitelia YFU a YFU dobrovoľníci. Rozprávame sa tu aj o dobrovoľníctve a ďalších možnostiach spolupráce s YFU. Slideshow z PAO 2016 nájdete tu

Okrem týchto stretnutí sa počas roka stretávame ešte niekoľkokrát: tradične pred Vianocami, robíme si občas menšie výlety v regióne či do blízkych miest. Napríklad: Vianočné trhy vo Viedni, výlet do Krakowa a Osvienčimu (v spolupráci s YFU Poľsko), návšteva parlamentu v Budapešti (s YFU Maďarsko) alebo úžasný víkend v Prahe (v spolupráci s YFU ČR).

V mnohých krajinách sa organizujú stretnutia pre študentov aj s hostiteľskými rodinami, súrodencami či iné akcie. U nás sa pre každého niečo nájde  🙂